Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelnemers

 1. Deelnemers maken zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
 2. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk.
 3. Horzes4all is een activiteit voor hippisch ondernemers en leveranciers van hippische producten.
 4. De facturatie geschiedt door Horzes4all B.V:
  Woudbloemweg 8 a 7701PG Dedemsvaart
  info@horzes4all.nl
  KvK: 70949298
  BTW: NL858522299B01
 5. Deelnemers van Horzes4all kunnen alleen natuurlijke personen/ rechtspersonen zijn, die vallen onder de doelgroep hippisch ondernemers en/ of leveranciers van hippische producten. Als bij controle blijkt dat iemand zich ten onrechte uitgeeft als deelnemer, wordt deze direct geroyeerd zonder terugbetaling van betaalde contributies (zie artikel 3).
 6. De faciliteiten van Horzes4all staan alleen open voor de deelnemers van Horzes4all.
 7. Indien een Horzes4all deelnemer een niet deelnemer laat participeren bij de door Horzes4all aangeboden faciliteiten, zal de Horzes4all deelnemer die zich hieraan schuldig maakt, geroyeerd worden zonder terugbetaling van de contributie.
 8. Deelnemers houden zich aan de door de leveranciers aangegeven betalingscondities op straffe van uitsluiting van verdere deelname (royement als deelnemer van Horzes4all zonder terugbetaling van het betaalde contributiegeld).
 9. Levering van producten / diensten kan alleen aan deelnemers (Hippisch ondernemers) en mag niet gebruikt worden voor doorverkoop / (tussen) handelsdoeleinden.
  Bij misbruik wordt een boete van 50% over het factuurbedrag in rekening gebracht.
 10. Aan bestellingen bij leveranciers van Horzes4all die buiten de site om zijn besteld, kunnen geen rechten worden ontleend.
  De leverancier mag dan ook de standaardprijs in rekening brengen.
 11. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan, vervalt de Horzes4all korting en mag de leverancier de standaard prijs berekenen.
 12. Opzegging van deelnemerschap voor het volgende contributie jaar, dient één maand voor het verstrijken van het contributie jaar schriftelijk (post of mail) bij ons binnen te zijn, anders worden de contributiekosten in rekening gebracht.
 13. Genoemde prijzen gelden alléén voor abonnees van Horzes4all.
  Deze zullen vervallen bij beëindiging abonnement Horzes4all.
 14. Door Horzes4all geleverde producten blijven eigendom van Horzes4all, totdat het gehele factuurbedrag is betaald.
 15. Horzes4all behoudt zich het recht de wettelijke rente voor handelstransacties te berekenen wanneer betalingstermijnen overschreden worden.
 16. Horzes4all berekent alle kosten door aan koper die moeten worden gemaakt om niet betaalde goederen / geleverde projecten terug te halen.
 17. Op alle leveringen van (beton)producten, etc. zijn de algemene (leverings)voorwaarden van de desbetreffende producten van toepassing.
  Indien deze niet bij een brancheorganisatie is aangesloten, doch qua geleverd product hier wel onder kan vallen, dan gelden hiervoor dezelfde algemene (leverings)voorwaarden alsof ze hierbij zijn aangesloten.
 18. Bij afname van diensten bij Horzes4all door deelnemer dient de deelnemer contributie te betalen tot einde levering van een dienst, denk hierbij aan energie en afvalledigingscontracten.
 19. Levertijd: het streven is producten binnen 2/3 werkdagen te leveren.
 20. Retouren: na overleg met ons en onze leveranciers wordt er bepaald of een retour mogelijk is.
 21. Druk- en of typefouten voorbehouden.

Leveranciers:

 1. Prijsafspraken en voorwaarden die via e-mail verstuurd/ontvangen worden zijn rechtsgeldig en deze blijven van kracht tot er schriftelijk via e-mail / post wordt aangegeven dat de betreffende afspraken tussen beide partijen anders is overeengekomen.
 2. Leveranciers garanderen de kwaliteit die volgens de regels voor het product gelden. Bij tekortkomingen aangaande de kwaliteit / houdbaarheid of andere tekortkomingen aan een geleverd product is de betreffende leverancier volledig verantwoordelijk.
 3. Bij het toetreden als leverancier van Horzes4all verklaart leverancier de benodigde vergunningen/certificaten te hebben die nodig zijn voor het opereren als leverancier, zoals dat verplicht c.q. vereist is. Alle geschillen die voortkomen door verzuim van voornoemde zullen voor 100% op leverancier worden verhaald. Alle kosten die voortvloeien uit een tekortkoming van een geleverd product zullen door Horzes4all worden verhaald op de betreffende leverancier.
 4. Indien er een exclusiviteit is afgesproken met een leverancier wordt deze standaard overruled, indien een andere partij blijkt scherper te zijn. Exclusiviteit kunnen we dan ook nooit garanderen.
 5. Genoemde prijzen zijn excl. btw, tenzij anders vermeld.
 6. Typefouten voorbehouden.